Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Mit kell tudnod az iskolai közösségi szolgálatról?

Középiskolás lettél. Életednek egy olyan szakaszához érkeztél, amikor új értékrenddel, sokféle követelménnyel találkozol. Ezek sikeres teljesítésével kapsz lehetőséget az érettségi vizsga letételére.

Már most érdemes tudnod, hogy a 12. évfolyam végén az egyes tantárgyak követelményein túl eleget kell tenned egy egészen más elvárásnak is. Ez az 50 órás iskolai közösségi szolgálat, amit kormányrendelet ír elő, és az érettségire való jelentkezés feltétele.

Mit jelent ez számodra? Azt, hogy a tanulmányaid befejezéséig részt kell venned olyan tevékenységekben, amelyeket minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a közösség érdekében végzel. A tevékenységek közül szabadon választhatsz. Mivel kiskorú vagy, mindenekelőtt egy szülői hozzájárulást kell benyújtanod, amihez az iskola biztosít egységes nyomtatványt. Ezt a közösségi szolgálat iskolán belül megbízott koordinátorától kapod meg, aki ettől kezdve folyamatosan felügyeli és regisztrálja az elvégzett tevékenységedet. A munkát biztosító partnerrel szerződést kell kötnöd. A partner intézmény/cég stb. mentort nevez ki melléd, akivel folyamatosan tartod a kapcsolatot, és aki igazolja az elvégzett munkát. Erről legalább kéthetente tájékoztatnod kell az iskola koordinátorát, hogy a teljesített órák regisztrálása folyamatos legyen. Őt kell keresned akkor is, ha problémád van a szolgálattal kapcsolatban, mert csak így tud segíteni, megoldást találni. Örömünkre fog szolgálni, ha a sikereidről, a kellemes élményeidről is hallunk, mert az élmények közös átélésével egy újfajta kapcsolat, együttműködés jön létre, ami a segítői attitűd erősítését szolgálja. Olyan hozzáállást, ami azt a célt tűzi elénk, hogy egy mindannyiunk számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör vegyen körül bennünket, amelyben mindenki szívesen segít a másikon, mert érzi, hogy szükség esetén ő is számíthat mások segítségére.

Egy-egy tanév végén a bizonyítványodba is bekerül, hogy az adott időszakban hány órát teljesítettél. Az 50 óra összegyűjtése után megkapod azt az igazolást, ami az érettségire való bejelentkezés egyik fontos dokumentuma lesz.

Mit várunk el tőled? Mindenekelőtt azt, hogy tanuld meg: minden egyes állampolgárnak alapvető kötelessége észrevenni és segíteni a környezetében azokon, akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz élethelyzetbe. A segítségnyújtás ingyenes. Szigorúan arról szól, hogy jót tégy másokkal. Az egyes tevékenységek végén érdemes feljegyzést készíteni a tapasztalataidról, az élményeidről.

A szolgálatot több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot tudsz kipróbálni. Úgy is dönthetsz, hogy az 50 órát egy nagy projekt keretében teljesíted. Ha kellő lelkesedéssel végzed a feladatokat, garantáltan egy fantasztikus programnak és egy egész életre meghatározó élménynek leszel a részese.

A program koordinátoraiként ehhez kívánjuk neked a legjobbakat!

Heizer Györgyné és Molnárné Rácz Andrea tanárnő

Letölthető dokumentumok (PDF):

Közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalók

A középiskolákban meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

 • a) egészségügyi,
 • b) szociális és jótékonysági,
 • c) oktatási,
 • d) kulturális és közösségi,
 • e) környezet- és természetvédelemi,
 • f) polgári és katasztrófavédelmi,
 • g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a szociális és jótékonysági esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy

 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
 • 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
 • 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

A közösségi szolgálat teljesítése során:

 • egy óra=hatvan perc szolgálati idő (a helyszínre történő utazási idő nem számít)
 • alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető
 • a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskolaszékhelyén, feladat-ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.
 • A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
 • A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat dokumentálása

 • a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 • az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 • az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×